NE_NI logo

Ne_Ni?

Idea stworzenia kwartalnika Ne_Ni powstawała i wzrastała przez lata w wyniku doświadczeń aktywistycznych i działań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego wszystkich członków_kiń zespołu redakcyjnego.