NE_NI logo

Mówimy w imieniu rzek

Kolektyw Siostry Rzeki założyły aktywistki z kolektywu Matki Polki na Wyrębie: Cecylia Malik, Anna Grajewska i Agata Bargiel. W obydwu działają razem z nimi kobiety z całej Polski. Zaczęło się od pomysłu Cecylii, by każda z nich wybrała sobie rzekę, w którą chce się wcielić, i namalowała odpowiednią tabliczkę z imieniem – tablice wyglądały tak jak te, które można znaleźć przy drogach na polskich mostach.

Biwidoczne_ni

Dzień Widoczności Osób Biseksualnych obchodzony jest co roku 23 września i jest bardzo ważnym dniem dla całej społeczności.

Dwie okrutne prawdy

W poniższym wypowiem się jako jednostka, bowiem mam poczucie, że doświadczenie tragedii mającej miejsce na granicy polsko-białoruskiej w swoim stopniu i złożoności jest doświadczeniem odmiennym dla każdej osoby

Porozmawiajmy o 7-mym sierpnia

7-My sierpnia w założeniu pomysłodawców z Kampanii Przeciw Homofobii miał być serią filmików publikowanych w sieci, które dałyby przestrzeń osobom uczestniczącym w sierpniowych protestach w 2020 roku, by opowiedziały o nich ze swojej perspektywy.

Ilustracja: Bartosz Kołata

Granice mojego świata

„Język kreuje stosunek do świata, do ludzi, do rzeczy i wynika z tego stosunku. W uproszczeniu można powiedzieć, że język kreuje świat, granice mojego świata to granice mojego języka” – mówił profesor Jerzy Bralczyk