NE_NI logo

Od Redakcji

Początki są zawsze najtrudniejsze. Są pełne ostrożności, obaw – ale też i radości, drgającego pod skórą podniecenia.

Organizujmy się!

Wydaje mi się, że najważniejsze jest uświadamianie ludziom, że mają wpływ. Po pierwsze, każdy z nas ma wpływ, jeśli będzie dokonywać odpowiednich wyborów – nie tylko politycznych, skreślając jakieś nazwisko raz na cztery lata, ale również codziennych, wyborów konsumenckich.