NE_NI logo

“Mury wznoszą się i stanowią usprawiedliwienie tego, że tkwi się…” *

Drogie osoby. Tak, ten trudny rok dobiega końca. Poprzedni nie był łatwiejszy. Mamy za sobą miesiące hiobowych wieści, bolesnej świadomości posiadanych przywilejów, których nie możemy zdać w kierunku potrzebujących ich, marginalizowanych grup. Możliwe, że był to też czas medytacji i skupienia na potrzebach ducha i ciała, by bez reszty nie dać się obezwładniającej ciemności i […]

Od redakcji

Witaj, droga osobo! Poprzedni numer kwartalnika NE_NI poświęciły_liśmy odsłonięciu tej pierwszej kurtyny, skrywającej pomysł na zmianę tego świata – na lepszy. Zdecydowaną część inaugurującego ten potężny projekt czasopisma udostępniły_lyśmy językowi i edukacji, ich niebanalnemu wpływowi na rzeczywistość. Mamy nadzieję, że przedstawione w nim teksty nie są obojętne Twojemu sercu. Język pełen uważności i rzetelny, demokratyczny […]

… zawsze „żądamy godności”

Z zespołem Amnesty International Polska rozmawiają Mariusz Godlejewski, Zachary Larysz  i Helena Nawrocka   Rozmowę z Amnesty International Polska zaplanowały_liśmy po wywiadzie z Marzanną Pogorzelską i Pawłem Rudnickim, który ukazał się w pierwszym numerze. Naszym tematem miały być Szkolne Grupy Praw Człowieka działające przy Amnesty International i działania równościowe, prowadzone przez nie w lokalnych społecznościach.  Ta oddolna […]