NE_NI logo

Od Redakcji

Początki są zawsze najtrudniejsze. Są pełne ostrożności, obaw – ale też i radości, drgającego pod skórą podniecenia.

Organizujmy się!

Wydaje mi się, że najważniejsze jest uświadamianie ludziom, że mają wpływ. Po pierwsze, każdy z nas ma wpływ, jeśli będzie dokonywać odpowiednich wyborów – nie tylko politycznych, skreślając jakieś nazwisko raz na cztery lata, ale również codziennych, wyborów konsumenckich.

Skamieliny splecionych dłoni

W pierwszym artykule do Kwartalnika Ne_Ni postanowi**śmy podsumować nasze refleksje krążące wokół queerowej historii, dziedziny skomplikowanej, paradoksalnie otwartej, a zarazem niezbędnej naszej społeczności.

Mówimy w imieniu rzek

Kolektyw Siostry Rzeki założyły aktywistki z kolektywu Matki Polki na Wyrębie: Cecylia Malik, Anna Grajewska i Agata Bargiel. W obydwu działają razem z nimi kobiety z całej Polski. Zaczęło się od pomysłu Cecylii, by każda z nich wybrała sobie rzekę, w którą chce się wcielić, i namalowała odpowiednią tabliczkę z imieniem – tablice wyglądały tak jak te, które można znaleźć przy drogach na polskich mostach.

Ilustracja: Bartosz Kołata

Granice mojego świata

„Język kreuje stosunek do świata, do ludzi, do rzeczy i wynika z tego stosunku. W uproszczeniu można powiedzieć, że język kreuje świat, granice mojego świata to granice mojego języka” – mówił profesor Jerzy Bralczyk

Chciałabym, żeby język był czulszy

W książce Bernardine Evaristo Dziewczyna, kobieta, inna znajdujemy dwanaście opowieści niebiałych niemężczyzn, przede wszystkim kobiet, ale i osoby niebinarnej, które splatają się w jeden, spójny wielogłos.

Cisza nie jest niewinna

“Przecież jesteśmy!” to dwadzieścia dwa wywiady z młodymi osobami nieheteroseksualnymi o doświadczaniu homofobii w instytucji, która powinna je chronić.

Ne_Ni?

Idea stworzenia kwartalnika Ne_Ni powstawała i wzrastała przez lata w wyniku doświadczeń aktywistycznych i działań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego wszystkich członków_kiń zespołu redakcyjnego.