NE_NI logo

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
116 111
całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
https://www.fdds.pl/

“Niebieska Linia”
800 12 00 02
całodobowy telefon zaufania dla osób doświadczających przemocy
https://www.niebieskalinia.pl/

Kryzysowy Telefon Zaufania
116 123
polączenie bezpłatne
https://www.psychologia.edu.pl 

Centrum Praw Kobiet
600 07 07 17 – telefon interwencyjny
22 621 35 37 – telefoniczny dyżur prawny (poniedziałki i czwartki  w godzinach 12.00–18.00)
https://www.cpk.org.pl

Grupa Ponton
22 635 93 92
młodzieżowy telefon zaufania dostępny w każdy piątek między 16:00 a 20:00
https://ponton.org.pl/

Anonimowi Alkoholicy
801 033 242
połączenie płatne
https://www.aa.org.pl

Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich
22 635 09 54 – telefon wsparcia dla osób seniorskich 
dostępny w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 17.00–20.00
https://www.malibracia.org.pl/

Fundacja Feminoteka
888 88 33 88
telefon zaufania dla kobiet oraz transkobiet doświadczających przemocy
dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:00

https://www.feminoteka.pl/

Lambda Warszawa
22 628 52 22
ogólnopolski telefon zaufania dla osób LGTBQIAP+
dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 – 21:00

http://www.lambdawarszawa.org/

Fundacja ITAKA
800 70 22 22
całodobowy telefon zaufania dla osób w kryzysie psychicznym
http://www.itaka.org.pl/

Instytut Psychologii Zdrowia PTP
801 889 880
telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień
dostępny codziennie w godzinach 17:00 – 22:00

http://www.psychologia.edu.pl/

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
800 199 990
ogólnopolski telefon zaufania dla osób uzależnionych od narkotyków
https://www.kbpn.gov.pl/

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
22 848 82 60
https://www.psoni.org.pl

Telefon Zaufania dla Osób z Niepełnosprawnością
81 747 98 21
dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00

Polski Związek Niewidomych
22 831 22 71
https://www.pzn.org.pl

Polski Związek Głuchych
22 831 40 71
https://www.pzg.org.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
22 556 44 40
https://www.hfhr.pl

Stowarzyszenie Otwarte Klatki
+48 609 604 906
numer interwencyjny
https://www.otwarteklatki.pl