NE_NI logo

Unikalny print #2

250,00 

Limitowana edycja printów autorstwa Bartosza Kołaty, wydana w ilości 50 sztuk. Druk wykonany na papierze archiwalnym, spełniającym najwyższe standardy jakości. Każdy egzemplarz jest podpisany przez artystę oraz numerowany.

Każdy egzemplarz jest indywidualnie przygotowywany, stąd okres oczekiwania może potrwać nawet do trzech tygodni.

Przy zamówieniu powyżej 150 zł – przesyłka gratis.

Na stanie

Kategoria:

Opis

LFine Art Print Autor: Bartosz Kołata Technika: Druk pigmentowy Papier: Solution Fine Art Photo White 270G Rozmiar: 70/50 cm Podpis: Tak wraz z numeracją Edycja: limitowana 50 sztuk Nieoprawiony

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Ne_Ni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Ne_Ni, działający pod adresem: https://neni.org.pl/sklep, prowadzony jest przez Fundację Ne_Ni, KRS: 0000894050, z siedzibą przy: ul. Juliusza Słowackiego 19/4a, 87-100, Toruń, działający pod numerem NIP: 9562367874, REGON: 388677035.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Ne_Ni, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Osoby Klienckie.
 3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Osób Klienckich Sklepu. Wszystkie Osoby Klienckie są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 5. Każda Osoba Kliencka zobowiązana jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 6. Każda osoba Kliencka ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu https://neni.org.pl/sklep w hiperlink „Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu https://neni.org.pl/sklep odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Osoba Kliencka wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

II. DEFINICJE Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów. Osoba Konsumencka (umowy zawarte przed 1 stycznia 2021 r.) – osoba fizyczna, dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Osoba Konsumencka  (umowy zawarte od dnia 1 stycznia 2021 r.) – przez Konsumenta uważa się następujące osoby:

 • osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – tzw. „Konsument sensu stricto

oraz

 • osoba fizyczna zawierająca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – tzw. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta“.

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta. Osoba Kliencka – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep. Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Osoba Kliencka może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Osobę Kliencką Towary oraz w którym Osoba Kliencka ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów. Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: https://neni.org.pl/sklep, za pośrednictwem którego Osoba Kliencka może zakupić od Sprzedawcy Towary. Sprzedawca – Fundacja Ne_Ni, KRS: 0000894050, z siedzibą przy: ul. Juliusza Słowackiego 19/4a, 87-100, Toruń, działający pod numerem NIP: 9562367874, REGON: 388677035, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Osobę Kliencką za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień. III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Osoba Kliencka akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Osób Klienckich są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: https://neni.org.pl/sklep lub e-mailowo na adres , 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Osoba Kliencka jest zainteresowana, kliknięcie przycisku “DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu “KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego Towaru, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.
 4. Przedsiębiorcy, uznani za tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz: definicja „Osoba Konsumencka” w niniejszym Regulaminie), zawierający umowy po 1 stycznia 2021 r., będą musieli zaznaczyć, już w chwili składania zamówienia Towarów, że zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego.
 5. Po złożeniu zamówienia Osoba Kliencka dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.
 6. Po otrzymaniu przez Osobę Kliencką potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym: a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę. b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.
 7. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 10:00 do 16:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 8. Osoba Kliencka otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Osobę Kliencką, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura.
 10. Dostępnymi środkami porozumiewania się Osoby Klienckiej ze Sklepem są: – E-mail –  – Telefon – +48 786 020 704
 11. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Osoba Kliencka zobowiązana jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Osobę Kliencką sposobu dostawy zakupu.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Jeżeli Osoba Kliencka zobowiązana będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Osobę Konsumencką o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Osoby Konsumenckiej dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Osoby Konsumenckiej.

IV. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem:paczkomatukuriera
 2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego dnia roboczego.
 3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 5 dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24 godzin, w przypadku Polski.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
 5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Osoba Kliencka powinna w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Osoba Kliencka powinna sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Osobę Kliencką i kuriera.
 6. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w Sklepie stacjonarnym, pod adresem: ul. Juliusza Słowackiego 19/4a, 87-100, Toruń.

V. REALIZACJA PŁATNOŚCI

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności: – przelewem online; – kartą płatniczą;
 2. Osoba Kliencka, która wybrała opcję płatności przelewem, jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.

VI. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy: – Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; – Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Osobę Kliencką; – Towar nie nadaje się do celu, o którym Osoba Kliencka poinformowała Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; – Towar został wydany Osobie Klienckiej w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku osoby konsumenckiej na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Osoby Klienckiej o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Osobie Klienckiej.
 6. W przypadku Osoby Klienckiej, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 7. Jeżeli kupującym jest Osoba Kliencką, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Osoba Kliencka może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Osoba Kliencka może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. Osoba Konsumencka może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 11. Osoba Kliencka nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane: – na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy; – pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
 13. Reklamacja powinna zawierać: – dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego); – wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania; – numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia; – oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
 14. Osoba Kliencka, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. Juliusza Słowackiego 19/4a, 87-100, Toruń.
 15. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania.
 16. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Osobę Kliencką.
 17. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Osobę Kliencką dowodu jego odesłania.
 18. Jeżeli Osoba Konsumencka zażądała wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożyła oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 19. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku (1), licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku osoby Konsumenckiej, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch (2) lat.
 20. Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji na zakupione Towary, co przewiduje osobny regulamin gwarancyjny.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Osoba Konsumencka może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Osobę Konsumencką). Do zachowania tego terminu przez Osobę Konsumencką wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.
 2. Osoba Konsumencka może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul. Juliusza Słowackiego 19/4a, 87-100, Toruń.
 4. Osoba Konsumencka zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. Juliusza Słowackiego 19/4a, 87-100, Toruń.
 6. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Osobie Konsumenckiej wszystkie dokonane przez nią płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Osobę Konsumencką dowodu jego odesłania.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyła Osoba Konsumencka
 8. Osoba Konsumencka ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Osobie Konsumenckiej w odniesieniu do umowy: – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Osoby Konsumenckiej lub służąca zaspokojeniu jej zindywidualizowanych potrzeb; – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; – w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane – w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; – o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; – o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Osoby Konsumenckiej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Osoba Konsumencka, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Osoba Konsumencka”).

VIII. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Osobę Konsumencką rezultatu, Osoba Konsumencka może skorzystać m.in. z: – Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. – Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. – Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. – Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów” nie znajduje zastosowania wobec jednej kategorii osób, opisanych w niniejszym Regulaminie jako Osoby Konsumenckie, tzw. „Przedsiębiorców na prawach konsumenta”, która weszła w życie dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. Wobec tego, dla wszystkich umów, rozdział ten stosuje się jedynie wobec podmiotów należących do tzw. kategorii Osoba Konsumencka sensu stricto.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Osoba Kliencka, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
 2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Osobę Kliencką, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.
 4. Osoba Kliencka zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdej osobie Klienckiej prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Osobie Klienckiej.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Osoba Kliencką a Sprzedawcą.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Osób Klienckich w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu https://neni.org.pl/sklep
 4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
 5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Osobom Klienckim zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Osoby Klienckiej, będącej Osobą Konsumencka, które przysługują jej na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi osobom konsumenckim uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

Załącznik:

Dostawa i płatność

METODY DOSTAWY:

Przesyłki z zamówionym towarem wysyłany za pośrednictwem:

 • Firmy kurierskiej Inpost
 • Paczkomatu Inpost

KOSZY WYSYŁKI:

Cennik dostaw na terytorium Polski w zależności wartości zamówienia, wagi i gabarytu:

 • Paczkomat Inpost: 14,69 PLN
 • Kurier Inpost: 15,79 PLN

Przy zamówieniu powyżej 150 zł przesyłka kurierska lub do paczkomatu gratis.

METODY PŁATNOŚCI:

Metoda płatności wybierana jest przez osobę kupującą odrębnie dla każdego zamówienia.

Obowiązujące metody płatności:

 • karta płatnicza (debetowa lub kredytowa)
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • PayU (przelew online oraz BLIK)

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Złożone przez Osobę Kliencką zamówienia będą realizowane (tj. wysyłane) w terminie do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia i pojawienia się wpłaty na naszym koncie. Dokładamy wszelkich starań, aby wysyłka realizowana była możliwie jak najszybciej i najczęściej zamówienia bez personalizacji wysyłane są już następnego dnia roboczego.

Dodatkowo, przy poszczególnych produktach może pojawić się informacja o wydłużonym czasie realizacji zamówienia.

Może spodoba się również…