NE_NI logo

Granice mojego świata

Ilustracja: Bartosz Kołata Jerzy Bandel Ilustracja powyżej, Związane usta, Bartosz Kołata Ludwig Wittgenstein pisał, że to granice naszego języka wyznaczają granice naszego świata. Podczas wykładu inaugurującego III Kongres Zdrowia Psychicznego profesor Jerzy Bralczyk zauważył, że…

Ne_Ni?

Zachary Larysz Idea stworzenia kwartalnika „Ne_Ni” powstawała i wzrastała  przez lata w wyniku doświadczeń aktywistycznych i działań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego członków i członkiń zespołu redakcyjnego. Robimy wszystko, by być jak najbardziej…