NE_NI logo

Przedsiębiorczość społeczna

W poprzednim numerze pisałem o zatrudnianiu i wdrażaniu do pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób uchodźczych. Osoby, które potrzebują szczególnego wsparcia na rynku pracy znajdują je często w…

(wykluczenia/ostracyzm)

Grafika powyżej Mateusz Bautembach Kluczowym w myśleniu o zatrudnieniu osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym jest zrozumienie jej sytuacji, spojrzenie na świat z jej perspektywy, a raczej z perspektywy jej potrzeb. Ten…

Zachowania niedozwolone w miejscu pracy

Pracodawca odpowiada za przeciwdziałanie występowaniu zachowań niedozwolonych oraz właściwe relacje pracownicze. Niezależnie od tego, kto dopuścił się niewłaściwego zachowania w miejscu pracy i czy pracodawca w ogóle wiedział o takich…