NE_NI logo

… zawsze „żądamy godności”

Z zespołem Amnesty International Polska rozmawiają Mariusz Godlejewski, Zachary Larysz  i Helena Nawrocka   Rozmowę z Amnesty International Polska zaplanowały_liśmy po wywiadzie z Marzanną Pogorzelską i Pawłem Rudnickim, który ukazał się w…