NE_NI logo

Pamiętajcie o ogrodach

Magdalena Anna Brzezicka Szklarnia w ogrodzie terapeutycznym, Bałkany 2021 (fot. Magdalena Anna Brzezicka) Magdalena, lat 33, ogrodniczka, aktywistka anty-przemocowa, antropolożka, badaczka terenów byłej Jugosławii. Rzuciła wszystko i zamieszkała w bałkańskich…

Granice mojego świata

Ilustracja: Bartosz Kołata Jerzy Bandel Ilustracja powyżej, Związane usta, Bartosz Kołata Ludwig Wittgenstein pisał, że to granice naszego języka wyznaczają granice naszego świata. Podczas wykładu inaugurującego III Kongres Zdrowia Psychicznego profesor Jerzy Bralczyk zauważył, że…