NE_NI logo

Mówimy w imieniu rzek

Z Cecylią Malik rozmawia Mateusz Orzechowski Fot. powyżej „Nie wierzcie w zbiorniki”, protest przeciwko budowie sztucznego zbiornika Kąty-Myscowa, przesiedlaniu ludzi i dewastowaniu  przyrody (fot. Tomasz Kaczor)  Kolektyw „Siostry Rzeki” założyły…