NE_NI logo

Cisza nie jest niewinna

Z Marzanną Pogorzelską i Pawłem Rudnickim rozmawia Mariusz Godlejewski  Mariusz Godlejewski: Przecież jesteśmy! to dwadzieścia dwa wywiady z młodymi osobami nieheteroseksualnymi o doświadczaniu homofobii w instytucji, która powinna je chronić.…