NE_NI logo

Aut viam inveniam aut faciam

Z MATEUSZEM ORZECHOWSKIM ROZMAWIA MARIUSZ GODLEJEWSKI Fot. powyżej: Protest po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, Toruń 2020 (fot. Miłosz Grażewicz)  *Aut viam inveniam aut faciam (łacina, "albo znajdę…