NE_NI logo

Spójrz w lustro i nisko się ukłoń

W tym numerze przestrzeń szpalt oddajemy wartościom, które nas wzmacniają i pionizują, sprawiają, że nasza nadzieja w rzeczywistość nie wyparowuje bezpowrotnie i jakakolwiek wykonywana przez nas praca – czy opiekuńcza, mentorska, zawodowa, bądź też ta samodoskonaląca nas i nasze wnętrza – jest tym sensem, dla którego wstajemy, żyjemy, oddychamy i kładziemy się spać. Kolejne strony […]