NE_NI logo

Przedsiębiorczość społeczna

aka jest różnica między klasyczną firmą a przedsiębiorstwem społecznym? Mówiąc najprościej, tradycyjnego przedsiębiorcę definiuje przede wszystkim chęć do poprowadzenia przedsięwzięcia biznesowego oraz generowania zysków – i to one stanowią kryterium powodzenia. Przedsiębiorstwo społeczne natomiast opiera swoją działalność na chęci tworzenia wartości społecznej dla zdefiniowanej grupy odbiorców lub dla całego społeczeństwa.

Przyjmij wszystkie swoje pyłki, pyłku.

Ostatnie dwa lata nas nie oszczędzają. Nie oszczędzają naszych psychik, ciał, zdrowia, portfeli. Czas mijający od 2022 roku w górę sprawia wrażenie, jakby nas siekał boleśnie w policzki, na wzór zimnej zamieci, przez którą ledwo widać kształty, czuć wzmagający chaos i dezorientację.

Nic o nas bez nas

Za początek światowego ruchu LGBTQ+ uznaje się rok 1969 i zamieszki spowodowane wejściem policji do słynnego Stonewall Inn w Nowym Jorku. Fala emancypacji ruchu społeczności queerowej rozlała się od tamtego czasu na cały świat, a jej amplituda rośnie za każdym razem, kiedy do ruchu przyłączają się kolejne społeczności, które mówią: ,,dość”.

Nothing about us, without us.

The beginning of the world LGBTQ + movement is considered to be in 1969, started by the riots caused by the police entering the famous Stonewall Inn in New York. The wave of emancipation of the queer community movement has spread throughout the world since then, and its amplitude grows each time more communities join the movement and vocalize enough is enough.